48 Skänk från 1782 med blomstermålning i original (publ.22/11.13)

48.En skänk med ett fantastisk måleri från 1782 och som också har originallås samt de gamla gångjärnen bevarade.Det finns också årtalet 1936 skrivet på insidan av en dörr.Det betyder att en renovering skett vid den här tiden.Renoveringen kan ha varit att man gjort den nedre listen samt  de 2 enklare fötterna.Den här renoveringen är gjord precis som man skulle gjort det på 1780-talet ifråga om måleriet.

Pris:19500:-