250.) vävspännare 1832 (publ22/12-19)

250.) En rikt dekorerad vävspännare med ett inskuret årtal 1832.

Pris.1100:-